Zakończyła się kolejna edycja ligi karate, sezonu 2018-2019.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej imprezy. Dziękuję zarówno rodzicom, jak i zawodnikom.

Cieszę się bardzo że zawodnicy Klubu KOBRA wciąż podnoszą poziom swoich umiejętności.
Chciałbym szczególne podziękowania złożyć Panu @Pawłowi Radoła za przybycie i wręczenie w imieniu @Pani Burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej – Piotrak ufundowanych przez Nią Pucharów dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ligi.

OSU sensei Piotr